Aktualności

Konferencje kończące realizację projektu

W dniach 3 września 2014 r. w Krakowie, w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 10 września br. w Warszawie, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Ilji Miecznikowa, odbyły się konferencje kończące realizację projektu „Przywrócenie drożn...

Więcej

Wielki Powrót Łososia - relacja

11 czerwca br. w Grybowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a promujące projekt „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 350 osób. Tym razem działania informacyjne prowadzone w ra...

Więcej

„Wielki Powrót Łososia” - Grybów, 11 czerwca br.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza w dniu 11 czerwca br. do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w Grybowie, przy rzece Białej Tarnowskiej (ulica Topolowa, okolice przedszkola), w godzinach od 10:00 do 14:00. W programie przewidziane są gry i zabawy informacyjno-edukacyjne prowadzone prz...

Więcej

Uzupełnienie ławic skójki gruboskorupowej oraz uruchomienie stacji hodowli małży

W okresie wakacyjnym dokonano uzupełnienia ławic skójek na 11 przystankach populacyjnych w dolinie Białej Tanowskiej pomiędzy Gromnikiem z Grybowem. Stada skójek uzupełniono do 30 sztuk w każdym z nich. Dorosłe osobniki skójki pobrano z koryta Białej Tarnowskiej w okolicy Burzyna z stanowiskach które ...

Więcej

Zasiedlenie stawków populacyjnych kijankami kumaka górskiego

W okresie letnim kontynuowano zasiedlanie zbiorników populacyjnych kijankami kumaka górskiego. Materiał lęgowy pobierano ze stanowisk zagrożonych przegrzaniem, zniszczeniem, bądź wyschnięciem. Były to, więc stanowiska na których wskutek trwających upałów zauważono drastyczne zmniejszanie się powierzch...

Więcej